Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

Qualitas Fennica
jalostaa osaajista huippuja! 

 

Qualitas Fennica-koulutukset ovat avoimia tai organisaatiokohtaisia koulutuksia, jotka suunnitellaan asiakkaiden tarpeeseen. Meillä on useiden vuosien ja tuhansien prosessi-, laadunhallinta- ja toimintajärjestelmäprojektien sekä arviointien kokemus teollisuudesta, terveydenhuollosta ja sosiaalialalta, palvelusektorilta sekä julkishallinnosta.

Katso kaikki Qualitas Fennican koulutukset täältä!

Arter Oy | Valimotie 21, 00380 Helsinki Finland | +358 (09) 8683 3630 | info@arter.fi

Jalostamme osaajista huippuja myös Tampereella

6.3.    |    22.3.   |    4.4    |    9.4.   |    21.5.

Ota meihin yhteyttä, ja suunnitellaan räätälöity kokonaisuus juuri teidän tarpeisiin!

21.5.
Lean arvovirran (VSM) kuvaus ja kehittäminen
Arvovirtakuvaus (VSM; Value Stream Mapping), on prosessien mallintamistekniikka, jossa prosessin vaiheiden lisäksi esitetään yhteydet, tapahtumien taajuudet, varastojen määrät ja prosessien ajat. Tunnista ongelmat, priorisoi parannuskohteet ja suunnittele tavoitetila.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu!

4.4.
ISO 9001:2015 Muutokset, riskienhallinta ja toimintajärjestelmän päivittäminen
Tule hakemaan konkreettista ja soveltavaa tietoa ISO 9001:2015 muutoksista, rakenteesta ja vaatimuksista.
Mitä muuttuu? Mitä lisää? Miten soveltaa muutoksia käytännössä? Päivän aikana muutokset käydään läpi käytäntöön soveltaen.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu!

6.3
Sisäisten auditointien koulutus
Auditointikoulutus -  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
ja ISO/DIS 45001:2017. Sisäinen auditointi on vankka palautteen hankintatapa siitä, miten eri vaatimukset toteutuvat käytännössä ja missä auditointikohteella on vielä varaa parantaa toimintaansa. Huomioi
uudistuneiden standardien auditointivinkit.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu!

 

22.3.
Lisää liiketoimintaa auto-, ilmailu- ja puolustusteollisuudesta
Tunnista toimialan erityisvaatimukset - tutustumme
auto-, ilmailu- ja puolustusteollisuuden laatuajattelun erityispiirteisiin ja yleisesti käytettyihin työmenetelmiin sekä niiden operatiivisiin soveltamiskohteisiin ja -tapoihin. 

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu!

9.4.
Analysoi poikkeamien ja ongelmien juurisyyt
Toistuvatko samat ongelmat kerta toisensa jälkeen? Tuntuuko ongelmanratkaisu turhauttavalta? Ilman perimmäisten syiden löytämistä kaikki on turhaa. Lopetetaan tulipalojen sammuttaminen ja
siirrytään hallittuun toteuttamiseen!

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu!